Projekt “Melanoomi personaalne ennetus”


Projekti eesmärk

Projekti "Melanoomi personaalne ennetus" eesmärk on läbi viia personaalmeditsiinilise melanoomi ennetuse teenuse, mis pakub geeniinfol põhinevaid soovitusi nahavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks, teostatavuse uuring. 

Projekti viib läbi Dermtest OÜ perioodil 1.07.2019 - 31.10.2019 Eesti – Norra koostööprogrammi “Green ICT” raames. Projekti toetab Norway Grants Norra finantsmehhanism summaga 19 395 eurot (75% projekti kogumahust).
Käesoleva projekti tulemusena ja põhiprojekti ettevalmistamiseks luuakse mõjuanalüüs, äriplaan, arstide ja kasutajate kaasamise metoodika, hindamise ja valideerimise metoodika, kommunikatsiooniplaan ning kaasatakse projekti partnerid.