Teadusartiklid ja Uuringud

Publikatsioonid ja konverentside ettekanded

Dermtesti teledermatoskoopia teenuse haldamine ja tulemused Eestis ja Leedus: andmete ülevaade

EESMÄRK on teha kokkuvõte ja anda hinnang teledermatoskoopia kasutusele Eestis ja Leedus ajavahemikus 08.02.2013-19.05.2016.

Vaata posterettekannet siit (ingl. keeles)


TELEDERMATOSKOOPIA TULEVIK TULEB EESTIST... andmed ütlevad miks

EESMÄRK oli teha kokkuvõte ja anda hinnang teledermatoskoopia kasutatavuse kohta Eestis ajavahemikus 8.02.2013 kuni 23.11.2014
Vaata posterettekannet siit (ingl. keeles)


Rahusvahelistumise teostatavusuuring

2015. aastal viisime läbi Dermtesti rahvusvahelistumise teostatavusuuringu, mille raames testisime tehnoloogiat ja teenuseprotsessi teistes Euroopa riikides. Saime väärtuslikku kogemust ja kontakte nii Saksamaalt, Leedust kui Soomest. Dermtesti rahvusvahelistumise teostatavusuuringut viidi läbi perioodil 1.06.2015-30.11.2015. Projekt sai rahastuse Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus ja innovatsiooniprogrammist grandilepingu nr 673753 alusel.