Andmete turvalisus

Kuidas Dermtest patsientide andmeid kaitseb

Dermtesti turvalisus

Tunnustatud ja kogemustega arendajad

Dermtestis töötavad mitmed e-tervise, andmekaitse ja internetiturvalisuse eksperdid, kes hoolitsevad selle eest, et tegemist oleks turvalise ja usaldusväärse teenusega. Alustades serveri kaitsmisest ja lõpetades pildistamisseadmete turvamisest ja kasutajate autentimisega. Meie eesmärk on pakkuda mitmekülgselt turvatud ja modernselt telemeditsiini teenust.

Tugevad SSL sertifikaadid

Kõik ühendused kasutavad kõige uuemaid Secure-Socket-Layeri (SSL) tehnoloogiad, mis krüpteerivad kogu kommunikatsiooni arstide kabineti ja serveri vahel.

Krüpteeritud andmebaas

Pildid säilitatakse Dermtesti kui volitatud töötleja pildipangas krüpteeritud kujul, mis tähendab, et andmete vaatamine on võimalik ainult turvalise võtme abil isikuandmete kaitse printsiipe jälgides ja tervishoiuteenuse pakkumise eesmärgil.

Turvaline server

Kasutatavate serverite kaitse vastab samadele standarditele nagu riigiasutuste ja suurte korporatsioonide serveri kaitse. Serverite turvalisuse tagamisel on kasutatud Eesti riigiasutustes kehtivat ISKE infoturbesüsteemi. ISKE on infosüsteemide kolmeastmeline etalon turbesüsteem. ISKE väljatöötamisel ja arendamisel on aluseks võetud Saksamaa BSI (saksa k.Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, inglise k. Federal Office for Information Security) avaldatav infoturbe standard – IT Baseline Protection Manual (saksa k. IT-Grundschutz).

Uus ja turvaline tehnoloogia

Meie põhimõte on, et kiiresti muutuvas IT maailmas tahame kasutada alati kõige turvalisemat ja uuemat tehnoloogiat. Me jälgime pidevalt uusi arenguid ja võtame neid kasutusele, kui nad on ennast meditsiini- ja tehnoloogiamaailmas tõestanud. Oleme läbinud ePrivacy GmbH tehnilise ja õigusliku turvalisusauditi.

Kindel autentimisviis

Arstid saavad ennast autentida ID-kaardi abil.